Onze workshops

Ons aanbod workshops voor verschillende leeftijden:

Lagere school

De leerlingen maken kennis met de grootste groepen binnen de weekdieren: de slakken, de tweekleppigen en de inktvissen, op een manier aangepast aan hun niveau. Er wordt heel wat materiaal meegebracht naar de klas, gecombineerd met foto’s en filmmateriaal van levende dieren.

Voor klassen die op zeeklassen gaan, kan er ook specifiek aandacht besteed worden aan wat er allemaal op het Belgische strand gevonden en bekeken kan worden.

1e graad secundair

De leerlingen gaan na een kort stukje klassikale uitleg zelf aan de slag met een tablet en werken eilandje per eilandje de hele workshop af.

Hier maken de leerlingen ook kennis met de 3 grote groepen van de weekdieren en krijgen ze ook enkele kleinere groepen te zien. Er wordt ingespeeld op het gangbare leerplan natuurwetenschappen en onderwerpen en begrippen zoals biodiversiteit, ecologisch evenwicht (en verstoring ervan), gebruik van weekdieren voor het maken van medicijnen en ecologische problemen komen aan bod.

Als extra bij de lessen natuurwetenschappen of in een STEM-richting is deze workshop zeker op zijn plaats.

2e graad secundair

De leerlingen gaan ook hier, na een kort stukje klassikale uitleg in kleine groepjes zelf aan de slag met een tablet en werken zo de hele workshop af.

In deze workshop maken de leerlingen ook kennis met alle groepen binnen de weekdieren, maar op een hoger niveau. De taxonomische indeling komt hier meer aan bod en er worden een paar determinatieopdrachten in de workshop verwerkt.

Deze workshop past perfect in de eindtermen natuurwetenschappen voor het 2e jaar van de tweede graad ( B - 7. bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en die organismen in een eenvoudige classificatie plaatsen). Het leerplan van het VVKSO gaat hier nog specifieker op in: leerlingen kunnen de stammen binnen het dierenrijk herkennen en aan de hand van een vergelijkend onderzoek binnen één willekeurige stam van niet-chordadieren een lagere taxonomische indeling onderscheiden. Als verdieping vermeldt dit leerplan ook om dieren te leren ordenen in lagere taxonomische niveaus.

In een studierichting met wetenschappen is deze workshop zeker op zijn plaats.

Hoger onderwijs

Op aanvraag kan ook een workshop of lezing georganiseerd worden voor studenten hoger onderwijs. We denken hier in de eerste plaats aan studenten lerarenopleiding, maar alles is mogelijk. Een concrete invulling kan uitgewerkt worden met de betrokken docent(en).

Algemeen

Een workshop duurt ongeveer 2 lesuren.

Maximum aantal leerlingen per workshop is 26 (een lezing is voor een hoger aantal leerlingen mogelijk).

Er dient een lokaal voorzien te worden dat ruim genoeg is, op het gelijkvloers. Wegens al het materiaal vragen wij dat de wagen minstens voor het in- en uitladen vlak bij het betrokken lokaal even geparkeerd kan worden.

Tarieven

Met dank aan onze sponsor (the Molluscan Science Foundation), welke een groot deel van het multimedia-materiaal bekostigt en zelfs een deeltje van elke workshop betaalt, kunnen we de tarieven blijvend verlagen! Volgende tarieven zijn vanaf nu gangbaar:

1 workshop (2 lesuren): 100 euro

2 aaneensluitende workshops (2 + 2 lesuren): 185 euro

3 workshops op één dag: 250 euro

Verplaatsingskosten: binnen een straal van 30 km rond Aarschot-Bekkevoort: gratis. Verder dan 30km: € 0,30 per extra kilometer. Bij een betaalparking worden de parkingkosten doorgerekend.